Одговор на заблуду: „Да ли је Бог створио небеса и Земљу за шест или за осам дана?

Опис

Одговор на заблуду: „Кур’ан на неколико места каже да су небеса и Земља створени за 6 дана, али у поглављу Фуссилет стоји да су небеса и Земља створени за 8 дана. Зар то није контрадикција? Исти ајет (одломак) наводи да је Земља створена за 6 дана, а да су небеса касније створена за 2 дана. Ово је против теорије великог праска која каже да су небеса и земља створени истовремено.“

Download
Пошаљите коментар уреднику странице

Детаљан опис

  ОДГОВОР НА ЗАБЛУДУ: ДА ЛИ ЈЕ БОГ СТВОРИО НЕБЕСА И ЗЕМЉУ ЗА ШЕСТ ИЛИ ЗА ОСАМ ДАНА?

  ] Српски – Serbian – صربي [

  Закир Наик

  Превод са енглеског

  Сенад Реџеповић

  Ревизија и обрада:

  Ирфан Клица

  Фејзо Радончић

  Љубица Јовановић

  2015 - 1436

  ﴿الرد على الشبه: هل خلق الله السموات والأرض في ستة أو ثمانية أيام ؟﴾

  « باللغة الصربية »

  ذاكر عبد الكريم نايك

  ترجمة: سناد رجبوفيتش

  مراجعة :

  عرفان كليتسا

  فيزو رادونشيش

  ليوبيتسا يوفانوفيتس

  2015 - 1436

  Заблуда: Кур'ан на неколико места каже да су небеса и Земља створени за 6 дана, али у сури (поглављу) Фуссилет стоји да су небеса и Земља створени за 8 дана. Зар то није контрадикција? Исти ајет (одломак) наводи да је Земља створена за 6 дана, а да су небеса касније створена за 2 дана. Ово је против теорије великог праска која каже да су небеса и земља створени истовремено.

  Небеса и Земља су створени за шест дана

  Слажем се да Кур'ан каже да су небеса и Земља створени за 6 дана, тј. 6 епоха; што се спомиње на следећим местима у Кур'ану: Сура Ел-А'раф, ајет 54; Сура Јунус ајет 3; Сура Худ, ајет 7; Сура Ел-Фуркан, ајет 59; Сура Ес-Сеџда, ајет 4; Сура Каф, ајет 38; Сура Ел-Хадид, ајет 4.

  Кур'ански ајети који, по Вашем мишљењу, говоре да су небеса и Земља створени за 8 дана су следећи:

  Реци: "Зар, заиста, нећете да верујете у Онога Који је у два временска раздобља Земљу створио - и још Му друге равним сматрате? То је Господар светова!" Он је непомична брда по њој створио и благословљеном је учинио и производе њене на њој одредио, све то у четири временска раздобља, - ово је објашњење за оне који питају, затим се небеским висинама упутио док је небо још маглина било, па њему и Земљи рекао: "Појавите се милом или силом!"- „Појављујемо се драге воље“ - одговорили су, па их у два временска раздобља, као седам небеса, створио, и одредио шта ће се у сваком небу налазити. А небо најближе сјајним звездама смо украсили и над њим Ми бдимо. То је одредба Силнога и Свезнајућега. (Фуссилет, 9-12)

  На први поглед, чини се да Кур'ан каже да су небеса и Земља створени за 8 дана. На почетку деветог ајета, Бог се обраћа онима који негирају Његову једноћу и поричу Његове знакове споменуте у ајетима. Из ајета се види да ће да се временом појаве људи који ће у овим јасним ајетима да траже контрадикције.

  Сумме значи осим тога

  Уколико ове ајете пажљиво анализирате, видећете да говоре о два различита стварања: о стварању Земље и о стварању небеса. Земља без планина је створена за 2 раздобља, а затим је Бог по њој поставио непомична брда и благословљеном је учинио за 4 раздобља. Дакле, Земља, са свиме што је на њој, створена је за укупно 6 раздобља, према 9. и 10. ајету.

  Ајети 11-12 кажу да су, осим тога, небеса створена за 2 раздобља. Прва реч у 11. ајету је сумме, што може да значи затим и осим тога. Неки преводиоци Кур'ана су реч сумме превели као затим односно након тога. Тај превод је погрешан, због целог контекста. Ако се прихвати да превод буде затим, испада да су небеса и Земља створени за 8 раздобаља, што је сасвим контрадикторно многим другим кур'анским ајетима који говоре да су небеса и Земља створени за 6 раздобаља. Осим тога, такав се превод сукобљава научној чињеници која тврди да су небеса и Земља створени истовремено, а не Земља и затим небеса. Чак, и у 30. ајету суре Ел-Енбија стоји да су небеса и Земља створени истовремено.

  Због свега тога, исправан превод речи сумме у овом ајету је осим тога (истовремено). Абдуллах Јусуф Али је у преводу Кур'ана на енглески језик исправно превео реч сумме као осим тога, што даје врло јасну слику стварања: док су Земља и планине на њој створени за 6 раздобаља, симултано су створена небеса за 2 раздобља. Дакле, укупно трајање стварања небеса и Земље није 8 већ 6 раздобаља.

  Замислите пример грађевинске фирме која прави зграду од 10 спратова заједно са оградним зидом. Након завршеног пројекта, грађевинска фирма даје детаљнији извештај о току извођења радова: "Најпре смо одрадили темеље зграде, у току 2 месеца. Након тога, у наредна 4 месеца, завршили смо зидање зграде. Осим тога, у току зидања зграде, озидали смо околни зид-што је трајало 2 месеца."

  Ова два описа тока радова нису контрадикторна, али је други опис детаљнији. Зидање зграде и околног зида је трајало укупно 6, а не 8 месеци!

  Небеса и Земља су створени заједно

  Часни Кур'ан на неколико места описује стварање небеса и Земље. Некада каже небеса и Земља, а некада Земља и небо. Међутим, 30. ајет суре Ел-Енбија говори о Великом праску и истовременом стварању небеса и Земље:

  Зар не знају неверници да су небеса и Земља били једна целина, па смо их Ми раскомадали, и да Ми од воде све живо стварамо? И зар неће да верују?

  У сури Бекара, у 29. ајету стоји:

  Он је за вас све што постоји на Земљи створио, затим се према небу узвисио и као седам небеса га уредио; Он све зна.

  Научне категорије.: