Примена исламског кривичног права

Опис

Одговори на заблуде хиндуса: Пошто муслимани у Индији инсистирају да одвојено спроводе исламске законе којима није потребна извршна власт, зашто не инсистирају и на имплементацији исламског кривичног права унутар муслиманске заједнице? На пример, имплементација закона по коме се пљачкашу одсеца шака.

Download
Пошаљите коментар уреднику странице

Детаљан опис

  ПРИМЕНА ИСЛАМСКОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА

  ] Српски – Serbian – صربي [

  Закир Наик

  Превод са енглеског

  Сенад Реџеповић

  Ревизија и обрада:

  Ирфан Клица

  Фејзо Радончић

  Љубица Јовановић

  2015 - 1436

  ﴿تطبيق العقوبات الشرعية الإسلامية ﴾

  « باللغة الصربية »

  ذاكر عبد الكريم نايك

  ترجمة: سناد رجبوفيتش

  مراجعة :

  عرفان كليتسا

  فيزو رادونشيش

  ليوبيتسا يوفانوفيتس

  2015 - 1436

  Одговори на заблуде хиндуса

  Пошто муслимани у Индији инсистирају да одвојено спроводе исламске законе којима није потребна извршна власт, зашто не инсистирају и на имплементацији исламског кривичног права унутар муслиманске заједнице? На пример, имплементација закона по коме се пљачкашу одсеца шака.

  Исламски закон о међуљудским односима

  Ова област шеријата (исламског права) бави се појединцем и људима у његовом најужем окружењу, као што су исламско брачно право, наследно право, и друга. То су закони који су прихваћени од свих чланова одређене групе. Овде се не укључују казнено право и механизми извршне власти.

  Индија је секуларна земља

  Морални принципи и схватања међуљудских односа се разликују од земље до земље. Пошто је Индија секуларна земља у којој влада демократија, разним групама људи је дозвољено да спроводе моралне норме и законе који се тичу њихових међусобних односа.

  Исламски принципи су најбољи

  Од свих закона који постоје у било којем друштву на свету, исламски закон о међуљудским односима је најбољи. То је закон који доноси најбоље резултате. Муслимани у Индији преферирају исламске норме због свог веровања, између осталог.

  Кривично право

  Кривично право чини скуп закона и норми везаних за криминал и све што директно погађа друштво, као што су убиство, пљачка, силовање и др.

  Кривично право мора да буде исто за све

  У свакој држави на свету, кривично и казнено право морају да буду потпуно исти за све групе људи. Немогуће је да се два закона спроводе паралелно. На пример, ако се докаже да је неко починио крађу, мора да му се одсече шака. Међутим, ова казна није предвиђена у хиндуизму. Ако хиндус опљачка муслимана, како ћете да га казните? Муслимани желе да се пљачкашу одсече шака, док се хиндуси не слажу с тим...

  Исламски закон морају да следе и муслимани и немуслимани

  Чак и да муслимани у Индији пристану да им се суди по шеријату, уколико почине неки злочин, то не би било практично. Уколико, на пример, немуслиман лажно оптужи муслимана за крађу, па се касније утврди да је лагао, према исламском закону мора да буде кажњен са осамдесет удараца бичем зато што је лажно сведочио. Међутим, по хинду закону, за лажно сведочење се не сносе никакве последице. Зато, ако би у Индији свако следио закон своје религије, хиндус врло лако и без последица може лажно да сведочи.

  С друге стране, ако су и крадљивац и лажни сведок хиндуси, велика попустљивост њиховог верског закона ће их само подстаћи да устрају у неделима.

  Муслимани више воле да сви људи следе исламски закон

  Ми муслимани Индије бисмо били најсрећнији када би се исламско казнено право спроводило над свима. Само тако би се драстично смањио број крађа, а осамдесет удараца бичем за лажно сведочење би натерало људе да говоре истину...

  Исламско казнено право је најпрактичније

  Ислам, осим што одвраћа од зла, даје и решења помоћу којих ћемо да сузбијемо зло. На пример: силоватељу следи смртна казна, а пљачкашу се одсеца шака. Казне за криминалце су јако жестоке да ће сваки потенцијални криминалац стотину пута да размисли хоће ли да почини оно што је наумио и на крају ће, највероватније, да одустане.

  Да би се стопа криминала у Индији смањила или зауставила, једино решење је исламско казнено право.

  Научне категорије.: