Скраћенице у Часном Кур’ану

Опис

Одговор на заблуду: „Скраћеница у Кур’ану (елиф лам мим) је неразумљива и не може да буде од Бога.“

Download
Пошаљите коментар уреднику странице

Детаљан опис

  СКРАЋЕНИЦЕ У ЧАСНОМ КУР'АНУ

  ] Српски – Serbian – صربي [

  Закир Наик

  Превод са енглеског

  Сенад Реџеповић

  Ревизија и обрада:

  Ирфан Клица

  Фејзо Радончић

  Љубица Јовановић

  2015 - 1436

  ﴿الحروف المقطعة في القرآن الكريم﴾

  « باللغة الصربية »

  ذاكر عبد الكريم نايك

  ترجمة: سناد رجبوفيتش

  مراجعة :

  عرفان كليتسا

  فيزو رادونشيش

  ليوبيتسا يوفانوفيتس

  2015 - 1436

  Заблуда: Скраћеница елиф лам мим је неразумљива и не може да буде од Бога.

  Елиф Лам Мим, Ја Син, Ха Мим су познате као скраћенице. Арапска абецеда има двадесет девет слова (уколико елиф и хемзе сматрамо посебним словима), а у Часном Кур'ану двадесет девет сура почиње неком од скраћеница. Неке скраћенице су састављене од једног харфа (слова), неке од два, а неке од три, четири или пет харфова.

  а) Три суре почињу само једним харфом:

  · 38. кур'анска сура, Сад, почиње харфом сад;

  · 50. кур'анска сура, Каф, почиње харфом каф;

  · 68. кур'анска сура, Калем, почиње харфом нун.

  б) Скраћеницама од по два харфа почиње десет кур'анских сура. Три такве скраћенице јављају се само по једном:

  · 20. кур'анска сура, Та-Ха, почиње скраћеницом Та-Ха;

  · 27. кур'анска сура, Ен-Немл, почиње скраћеницом Та-Син;

  · 36. кур'анска сура, Ја-Син, почиње скраћеницом Ја-Син.

  Скраћеница Ха Мим се јавља у седам сура за редом:

  · 40. кур'анска сура, Ел-Му'мин;

  · 41. кур'анска сура, Фуссилет;

  · 42. кур'анска сура, Еш-Шура;

  · 43. кур'анска сура, Ез-Зухруф;

  · 44. кур'анска сура, Ед-Духан;

  · 45. кур'анска сура, Ел-Џасије;

  · 46. кур'анска сура, Ел-Ахкаф.

  е) Постоје три скраћенице састављене од три харфа. Јављају се на почетку четрнаест сура. Елиф Лам Мим се јавља у шест сура:

  · 2. кур'анска сура, Ел-Бекара;

  · 3. кур'анска сура, Алу-Имран;

  · 29. кур'анска сура, Ел-Анкебут;

  · 30. кур'анска сура, Ер-Рум;

  · 31. кур'анска сура, Лукман;

  · 32. кур'анска сура, Ес-Сеџда.

  Елиф Лам Ра се јавља на почетку шест сура за редом:

  · 10. кур'анска сура, Јунус;

  · 11. кур'анска сура, Худ;

  · 12. кур'анска сура, Јусуф;

  · 13. кур'анска сура, Ер-Ра'д;

  · 14. кур'анска сура, Ибрахим;

  · 15. кур'анска сура, Ел-Хиџр.

  д) Комбинација четири харфа јавља се на два места:

  · 7. кур'анска сура, Ел-А'раф, почиње скраћеницом Елиф Лам Мим Сад;

  · 8. кур'анска сура, Енфал, почиње скраћеницом Елиф Лам Мим Ра.

  е) Комбинација пет харфова јавља се, такође, на два места у Кур'ану:

  · 19. кур'анска сура, Мерјем, почиње скраћеницом Каф Ха Ја Ајн Сад;

  · 42. кур'анска сура, Еш-Шура, почиње скраћеницом Ха Мим Ајн Син Каф.

  Сура Еш-Шура почиње двема скраћеницама, једном од два и другом од пет харфова.

  Значење скраћеница

  Не зна се са сигурношћу шта значе ове скраћенице. Исламски учењаци су дали неколико објашњења. Ово су нека од њих:

  1. Ово могу да буду скраћенице неких речи арапског језика. На пример, Елиф Лам Мим би могло да значи: „Ја сам Аллах, Свезнајући“. Нун може да значи нур - светло.

  2. Комбинације харфова нису скраћенице, већ симболи и Божија имена, или нешто друго.

  3. Скраћенице су у служби риме и ритма кур'анских ајета.

  4. Ови харфови имају неку нумеричку вредност, јер сви знаци у семитским језицима имају нумеричку вредност.

  5. Ови харфови требају да скрену пажњу Божијег Посланика, нека су Божији мир и благослов над њим, а касније и оних који су га слушали.

  О значењу кур'анских скраћеница написано је неколико томова – књига.

  Најбоље објашњење

  Од свих објашњења скраћеница, једно је најлогичније; подржавају га Ибн Кесир, Ибн Тејмијје и Замахшери у тефсирима (објашњење Кур'ана).

  Људско тело је састављено од основних природних елемената. Прашина и глина су од истих елемената. Наравно, било би апсурдно да се каже да су људско тело и прашина потпуно једнаки.

  Све елементе човечијег тела лако можемо да пронађемо у природи, можемо да их сакупимо и да им додамо пар литара воде. Међутим, чак и ако сакупимо све састојке човечијег тела, не можемо да их саставимо и да их оживимо.

  На сличан начин се Кур'ан обраћа људима, с позиције Божанског говора. Ево, ово је Кур'ан, на арапском језику, којим се Арапи толико поносе. Састављен је од истих елемената (слова, харфова) од којих се састоји и арапски језик.

  Арапи су били веома поносни на свој језик. У време објављивања Кур'ана, арапски језик је достигао врхунац. Кур'ан изазива људски род да помоћу знакова елиф, лам, мим, ха, син и других (на нашем језику, рекли бисмо А, Б, Ц, Д, итд.) састави бар једну суру сличну кур'анској у разговетности и лепоти.

  Кур'ан је најпре изазвао људе и џинне да саставе књигу налик Кур'ану и додаје да то неће да им пође за руком, макар једни другима помагали. Овај изазов се наводи у 88. ајету суре Ел-Исра, и 34. ајету суре Тур.

  Касније, у 13. ајету суре Худ упућује се изазов људима да саставе макар десет сура, а потом се, у 38. ајету суре Јунус, од оних који сумњају у Кур'ан тражи да саставе макар једну суру попут кур'анских сура. На крају, најлакши изазов се спомиње у 23. и 24. ајету суре Бекара:

  А ако сумњате у оно што објављујемо робу Своме, начините ви једну суру сличну објављеним њему, а позовите и божанства ваша, осим Аллаха, ако истину говорите. Па ако не учините, а нећете да учините, онда се чувајте Ватре за невернике припремљене, чије ће гориво да буду људи и камење. (Кур'ан, Ел-Бекара, 23-24)

  Да бисте упоредили вештине два уметника, морате да им дате иста средства за рад и да им доделите исти задатак, па да их тек онда оцените. Уколико оцењујете два кројача, морате да им дате да раде у потпуно истим условима. Сировинска средства арапског језика су харфови елиф, лам, мим, ја, син, и други, као што су сировинска средства енглеског језика слова А, Б, Ц, Д, и друга. Чудесна природа Часног Кур'ана не лежи само у чињеници да је он Божија Реч већ, упркос томе што је састављен од истих слова арапског алфабета којим су се пагански Арапи толико поносили, нико још није успео да састави нешто слично њему.

  Арапи су познати по реторичким особеностима, речитости и мноштву израза. Исто као што су нам елементи од којих је састављен људски организам доступни и можемо да их посматрамо у природи, тако су нам доступна и слова од којих је састављен Кур'ан. Можемо да их посматрамо и да их изговарамо. Међутим, иако познајемо све детаље људског тела, не можемо да направимо живи организам. Такође, иако познајемо сва слова арапског алфабета и често их изговарамо, не можемо помоћу њих да саставимо књигу која ће по речитости и лепоти израза да буде слична Часном Кур'ану. То је доказ да је Кур'ан Божији говор.

  Чудесна природа Кур'ана се спомиње одмах након скраћеница

  Одмах након скраћеница, наредних неколико ајета говори о наднаравној природи Часног Кур'ана и његовом Божанском пореклу. На пример:

  Елиф Лам Мим. Ова Књига, у коју нема никакве сумње, упутство је свима онима који се буду Бога бојали. (Кур'ан, Ел-Бекара, 1-2)

  Научне категорије.: