Зашто се Бог у Кур’ану понекад обраћа у множини?

Опис

Одговор на заблуду: „Ислам није монотеистичка религија, јер се у Кур’ану за Бога каже Ми“.

Download
Пошаљите коментар уреднику странице

Детаљан опис

  ЗАШТО СЕ БОГ У КУР'АНУ ПОНЕКАД ОБРАЋА У МНОЖИНИ?

  ] Српски – Serbian – صربي [

  Закир Наик

  Превод са енглеског

  Сенад Реџеповић

  Ревизија и обрада:

  Ирфан Клица

  Фејзо Радончић

  Љубица Јовановић

  2015 - 1436

  ﴿ لماذا يذكر الله نفسه أحيانا في القرآن بصيغة الجمع؟

  « باللغة الصربية »

  ذاكر عبد الكريم نايك

  ترجمة: سناد رجبوفيتش

  مراجعة :

  عرفان كليتسا

  فيزو رادونشيش

  ليوبيتسا يوفانوفيتس

  2015 - 1436

  Заблуда: Ислам није монотеистичка религија, јер се у Кур'ану за Бога каже Ми.

  Ислам је строго монотеистичка религија. Сви исламски прописи и темељи веровања су у складу са бескомпромисним монотеизмом. Аллах је Један и Једини у Својим именима и својствима. Узвишени Аллах, на више места у Кур'ану за Себе каже Ми. Међутим, ово не значи да ислам заговара веровање у више богова.

  Два типа множине

  У неколико језика постоје два типа плурала (множине). Први плурал је нумерички, односи се на нешто чија количина је више од један. Други је плурал поштовања.

  а) Краљица Енглеске често каже ми уместо ја. Ово је познато као краљевски плурал.

  б) Раџиф Ганди, бивши премијер Индије, имао је обичај на хинду језику да каже: "Желимо да видимо." Што је краљевски плурал хинду језика.

  е) Исто тако, када Узвишени Аллах говори о Себи у Кур'ану, користи арапску заменицу „Нахну“, што значи Ми. Ово није нумерички плурал, већ плурал поштовања.

  Тевхид, односно монотеизам, темељ је ислама. Аллахова једноћа се на много места спомиње у Кур'ану. На пример, у сури Ихлас (Искреност):

  Реци: "Он је Аллах (Бог) - један!" (Кур'ан, Ихлас, 1)

  Научне категорије.: