Докази да следбеници Библије немају непрекинут ланац преносилаца Новог завета

Опис

Број књига Новог завета приписаних Исусу, нека је мир над њим, Марији (ар. Мерјема), апостолима и њиховим следбеницима већи је од седамдесет и многи хришћани су се сложили у томе да су оне лажне и измишљене.

Download

Научне категорије.:

Повратне информације