Доказ да је данашњи Стари Завет писан након Мојсија

Опис

Докази да је Библија препуна противречности, грешака и искривљивања.

Download
Пошаљите коментар уреднику странице

Детаљан опис

  ДОКАЗ ДА ЈЕ ДАНАШЊИ СТАРИ ЗАВЕТ ПИСАН НАКОН МОЈСИЈА

  ] Српски – Serbian – صربي [

  Рахметуллах бин Халил Ел Хинди

  2015 - 1436

  ﴿ دليل على أن التوراة الحالية مكتوبة بعد موسى عليه السلام ﴾

  « باللغة الصربية »

  رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي

  2015 - 1436

  Докази да је текст искривљен мењањем, додавањем или одузимањем

  У књизи Постанак (36:31) се наводи:

  „А ово су цареви који цароваше у земљи едомској пре него се зацари цар над синовима Израиљевим.“

  Затим следе реченице у којима се помињу имена едомских царева који су владали пре првог израелског цара Шаула, којег је наследио Давид а пре њих су Израелом владале судије. Ови одломци из књиге Постанак (36:31-39) се у истој форми налазе и у Првој књизи Дневника (1:43-50) и њихова сагласност с Првом књигом Дневника је очигледна, јер они јасно указују на то да је њихов аутор живео након владавине Израелаца у Палестини. Њихов први цар је био Шаул, а то је било 356 година након Мојсије. Нема никакве основе да ове речи буду саставним делом прве књиге Старог завета Постанак. Па како је, онда, могла ући у њен основни текст?!

  Тачан је суд Адама Кларка који каже да ово уопште нису речи Мојсија, него су, заправо, коментар писан испод текста неких верзија књиге Постанак. Преносиоц текста је сматрао да се ради о основном тексту, па их је унео у њега.

  Овај коментатор отворено признаје да ових девет пасуса не припадају Старом завету, већ су придодати основном тексту једног од његових издања. Затим је тај додатак ушао у све касније верзије Књиге. Ето из овог његовог признања сазнајемо да су њихове књиге биле изложене искривљивању и кориговању уметањем страног текста.

  Одломак из књиге „Тријумф Истине“.

  Научне категорије.: