Опис

Докази да је Библија препуна противречности, грешака и искривљивања. Коментатори Библије су признали грешку у броју војника, јер споменути број је несразмеран броју ових владара. Они нису у то време ни изблиза достигли тај број.

Повратне информације