Имена књига Старог и Новог завета

Научне категорије.:

Опис

У овом чланку се спомињу имена књига Старог и Новог завета, и начин на који су неке од тих књига прихваћене а остале одбачене, као и разилажења хришћана по том питању.

Повратне информације