Искривљивања Библије по питању дужине живота великана пре потопа

Опис

Докази да је Библија препуна противречности, грешака и искривљивања.

Download
Пошаљите коментар уреднику странице

Детаљан опис

  ИСКРИВЉАВАЊА БИБЛИЈЕ ПО ПИТАЊУ ДУЖИНЕ ЖИВОТА ВЕЛИКАНА ПРЕ ПОТОПА

  ] Српски – Serbian – صربي [

  Рахметуллах бин Халил Ел Хинди

  2015 - 1436

  ﴿ تحريف الكتاب المقدس في مدة أعمار الأكابر قبل الطوفان ﴾

  « باللغة الصربية »

  رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي

  2015 - 1436

  Докази да је текст искривљен мењањем, додавањем или одузимањем

  У књизи Постање (5:1-32) одређује се временски период који је протекао од стварања Адама до Нојевог, нека је мир на њих, потопа, као и старост великана који су живели између њих двојице. Па да видимо колико је трајао тај период? Према самиријском Старом завету од стварања Адама до потопа је 1307 година; према хебрејској 1656 година, а према грчкој 2262 године. Разлика између три издања исте књиге је огромна. Три издања исте књиге, а не слажу се. Они се слажу једино у томе да је Адам, нека је мир над њим, умро у 930. години живота, Постанак (5:5), као и у томе да је Ноја, нека је мир на њега, имао 600 година у време потопа, Постанак (7:6). Ако сада од времена потопа 1307 г. одузмемо онолико година колико је Адам живео тј. 930 г. то износи 377 г. Према томе Адам је умро 377 година пре потопа.

  Сад од 600 г. колико их је имао Ноја када је наступио потоп одузмимо 377 г. (пре потопа, тј. до времена када је умро Адам), и видећемо да је Ноја према овој рачуници из самиријског Старог завета живео у време Адама 223 године. Ово мишљење је у целости неосновано и поричу га сви историчари, а опречно је и хебрејском и грчком Старом завету, јер, ако саберемо број година колико их је имао Адам када је умро 930 са 600 година колико их је имао Ноја у време потопа, долазимо до броја 1530 г.

  Према рачунању хебрејског Старог завета 1656-1530 = 126; тј. Ноја је рођен 126 година након смрти Адама.

  А према ономе што се наводи у грчком Старом завету 2262-1530=732, тј. Ноја је рођен 732 године након смрти Адама.

  Због великог разилажења између ове три књиге, познати јеврејски историчар Јосиф, кога поштују и сви хришћани, не ослања се на три поменуте књиге и даје предност мишљењу да је од стварања Адaма до потопа протекло 2256 година.

  Одломак из књиге „Тријумф Истине“.

  Научне категорије.: