Искривљивање Библије ради потпоре тројства

Опис

Докази да је Библија препуна противречности, грешака и искривљивања. Наведени докази у овом тексту јасно указују да су хришћани своје Књиге намерно преправљали и искривљивали када су у томе видели властиту корист и тријумф свог веровања. Кориговању Књиге су била врата широм отворена пре изума штампарије, али је чудно да се она нису заборавила њеним изумом, него се искривљивање и даље наставља.

Download

Научне категорије.:

Повратне информације