Опис

Догађаји који су, у прва три столећа, задесили хришћански свет су учинили да код њих преостане само мали број примера¬ка, тако да је искривљивање малог броја књига било веома лако. Њи¬хова историја потврђује да су они у току ова три столећа били изложени многим несрећама. Многобројни периоди препуни насиља и терора над њима су били довољно дуги да загубе оригиналну верзију Јеванђеља и осталих светих књига.

Повратне информације