Опис

Докази да је Библија препуна противречности. Неслагање у Библији у броју птица и стоке која је узета у Нојевој лађи.

Повратне информације