Благосиљање Веровесника – мир над њим

Опис

Пред вама је текст који говори о важности и начину благосиљања последњег Божијег веровесника, Мухаммеда, нека су благослов и мир на њега. Узвишени Бог каже: Бог и анђели Његови благосиљају Веровесника. О верници, благосиљајте га и ви и шаљите му поздраве. (Кур’ан, поглавље Савезници, 56)

Download
Пошаљите коментар уреднику странице

Детаљан опис

  БЛАГОСИЉАЊЕ ВЕРОВЕСНИКА – МИР НАД ЊИМ

  ] Српски – Serbian – صربي [

  Ахмед Ферид

  Ревизија и обрада:

  Ирфан Клица

  Амра Дацић

  Љубица Јовановић

  Фејзо Радончић

  2015 - 1436

  ﴿ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم﴾

  « باللغة الصربية »

  أحمد فريد

  مراجعة :

  عرفان كليتسا

  عمرة داتسيتش

  ليوبيتسا يوفانوفيتس

  فيزو رادونشيش

  2015 - 1436

  БЛАГОСИЉАЊЕ ВЕРОВЕСНИКА- МИР НАД ЊИМ

  Узвишени Бог каже:

  Бог и анђели Његови благосиљају Веровесника. О верници, благосиљајте га и ви и шаљите му поздраве. (Кур'ан, поглавље Савезници, 56)

  Ибн Кесир у вези с овим одломком каже: "У овом одломку Узвишени Бог Своје робове упознаје са високим положајем - код Њега - у вишем свету - Његовог роба и веровесника (Мухамеда), где га Он, пред одабраним и Њему блиским анђелима хвали и благосиља, и да га и анђели благосиљају. Узвишени, затим, наређује и нижем свету да га и он благосиља и поздраве му шаље, како би у његовом хваљењу заједно учествовала оба света; и виши и нижи."

  Ибн ел-Кајјим у своме делу ''Џелаи-л- ефхам'' каже: "То значи: Ако Бог и Његови анђели њега благосиљају, благосиљајте га и ви, јер никоме није прече да га благосиља и поздраве му више шаље, него вама, зато што вам је он, захваљујући благодарности свога посланства и своје мисије, пружио част и добробит и овога и онога света."

  Шта значи благосиљање Веровесника, мир над њим?

  Ебу ел-'Алије каже: "Божије благосиљање Веровесника, мир над њим, значи његово хваљење у друштву анђела, а његово благосиљање од стране анђела значи њихово мољење за њега.'''

  Ибн Аббас је рекао да реч "благосиљају" значи "за њега моле срећу.'"

  Ибн ел-Кајјим каже: "Наређено благосиљање у овоме одломку је мољење Бога и Његових анђела да га благослове, тј. да га похвале, покажу његову одабраност, почасте и учине себи блиским."

  Похваљеност Веровесниковог, мир над њим, благосиљања:

  Од Абдуррахмана б. Авфа, се приповеда да је рекао: "Дошао сам код Веровесника, нека је над њим спас и мир, и затекао га на сеџди (био је челом на тле), па (ми) је након дуге сеџде рекао: 'Дошао ми је анђео Гаврило и рекао ми: - Ко тебе благослови, ја ћу њега благословити, и ко теби поздрав пошаље, ја ћу њему поздрав послати."

  Од Ебу Хурејре се преноси да је Веровесник, мир над њим, рекао: "Ко мене благослови једном, Бог ће њега да благослови десет пута."

  Од Ја'куба б. Зејда б. Талхе ет-Тејмијје се преноси да је Веровесник, мир над њим, рекао: "Дошао ми је гласник од мог Господара и саопштио ми:' Нема роба који ће тебе благословити једном, а да њега Бог неће благословити десет пута.'"

  Од Ебу Хурејре се преноси да је Божији Посланик, мир над њим, рекао: "Понижен је човек у чијем се присуству споменем, па ме не благослови. Понижен је човек који дочека да код њега остаре родитељи, па захваљујући њима не уђе у Рај. Понижен је човек који дочека да рамазан (месец поста) дође и прође, па му у њему не буде опроштено."

  Од Алија б. ел-Хусејна се преноси да је рекао: "Причао ми је мој отац, а њему деда да је Божији Посланик, мир над њим, рекао: 'Не правите од мог гроба свето место, већ ме благосиљајте и поздраве ми шаљите, јер ће ми ваши благослови и поздрави стићи, ма где год ви били.'"

  Од Абдуллаха б. Мес'уда се преноси да је Веровесник, рекао: "Бог има посебну врсту анђела који путују и који ми од мојих следбеника преносе поздраве.'"

  Од Ел-Хасана се преноси да је Божији Посланик, мир над њим, рекао: "Довољан знак нечије шкртости је да у његовом присуству будем споменут, па да на мене салават(поздрав) не донесе.'"

  Од Абдуллаха б. Амра се преноси да је Божији Посланик рекао: "Ко мене благослови или за мене замоли висок положај у Рају заслужио је да се за њега заузмем на Судњем дану.'"

  Од Ебу Хурејре се преноси да је Божији Посланик, мир над њим, рекао: "Ниједна се група људи у друштву није састала, не споменувши Бога и не благословивши његовог Веровесника а да због тог свога састанака на Судњем дану неће зажалити. Ако буде желео, Он (Бог) ће им опростити, а ако буде желео, казниће их.'"

  Како се Веровесник, нека је над њим спас и мир, благосиља?

  Од Ибн Мес'уда ел-Енсарије се преноси да је рекао: "Док смо седели у друштву са Са'д б. Убадом, пришао нам је Веровесник, мир над њим, па му је Бишр б. Са'д рекао:'Бог нам је, Божији Посланиче, наредио да те благосиљамо, па (нам реци) како ћемо те благосиљати! Он (тј. Мес'уд) каже: "Божији Посланик, мир над њим, је ћутао, тако да смо пожелели да га овај није ни упитао. Затим је Божији Посланик рекао: - Изговарајте: 'Боже, благослови Мухамеда и породицу Мухамедову, као што си благословио (посланика) Аврама и породицу Аврамову и подај срећу Мухамеду и породици Мухаммедовој, као што си дао срећу Авраму и породици Аврамовој међу световима. Ти си хваљен и слављен!'

  Користи и плодови од благосиљања Посланика, мир над њим, су:

  1. Покоравање заповеди Узвишеног Бога и пристајање уз Њега и Његове анђеле у њиховом благосиљању Веровесника, нека је над њим спас и мир.

  2. Заслуживање за сваки благослов донесен на Веровесника, мир над њим, десет благослова од Узвишеног Бога.

  3. Заслуживање Веровесниковог, мир над њим заузимања на Судњем дану (шефа'ата), поготово ако се још уз благослов за њега замоли високи положај у Рају.

  4. Заслуживање растерећења од брига, како је раније наведено у хадису који приповеда Зејд б. Талха.

  5. Ономе ко благосиља Веровесника, мир над њим, благосиљање помаже да иде путем Раја, а онога ко га не благосиља, неблагосиљање одводи са пута Раја.

  6. Онај ко благосиља Веровесника, мир над њим, заслужује леп спомен и благослов од Узвишеног Бога. Ово је зато што онај ко благосиља Веровесника, мир над њим, Бога моли да Свог Посланика и његову породицу похвали, почасти и благослови, а таква молба је, без икакве сумње, испуњена, па на тај начин и онај ко благосиља за своје добро дело добија награду.

  7. Благосиљање је предуслов трајне љубави између роба и Божијег Посланика, мир над њим. Све што се Посланик више благосиља, та веза љубави је све јача. То је једна од карика у ланцу веровања која се ни на један други начин не може постићи. Благосиљање је, такође, предуслов за све већу Посланикову љубав према своме следбенику - муслиману и за Посланиково, мир над њим, упознавање са именом онога ко га благосиља. Зар човек може имати већу част од оне која му се указује приликом помињања његовог имена пред Божијим Послаником, мир над њим?

  Најодабраније прилике за благосиљање Посланика, мир над њим,су:

  1. Најважнија и најдоказанија прилика за благосиљање Веровесника је на задњем седењу (тешеххуду) у молитви. Сви су муслимани једногласног мишљења да је његово благосиљање током молитве верозаконом прописано, с тим што нису сугласни о степену обавезности.

  2. За време џеназе-молитве (погребна молитва) после другог текбира. У том смислу од Ез - Зухрија се преноси да је рекао: "Се'иду б. ел-Мусејјибу је рекао: 'У џенази-намазу суннет је проучити кур'анско поглавље Приступ (ел-фатиха), благословити Веровесника, мир над њим, искрено замолити Бога за умрлог, учећи молбу само једном, а затим у себи предати селам.'"

  3. Када се спомене Божији Посланик, мир над њим, с тим што нема једногласног мишљења о степену обавезност, када се сваки пут спомене име Божијег Посланика, нека је над њим спас и мир. Ет-Тахави и ел-Халими кажу: "Сваки пут када се спомене Посланиково, мир над њим, име, обавеза је благословити га." Други, пак, кажу да је то похваљено, а не обавеза из које би произилазио грех онога ко то пропусти да учини.

  4. Приликом уласка у џамију и изласка из џамије. Од Фатиме се преноси да је Божији Посланик, мир над њим, рекао: "Када улазиш у џамију изговори: 'У име Бога! Поздрав Божијем Посланику! Боже, благослови Мухамеда и породицу Мухамедову, Боже опрости нам и отвори врата Твоје милости!', а када завршиш (тј. када излазиш) поново то изговори, с тим што ћеш сада рећи:'... и отвори нам врата Твоје добростивости!"

  5. После слушања езана (позив на молитву), јер је Божији Посланик, мир над њим, рекао: "Када чујете мујезина (особа која позива на молитву), понављајте оно што он изговара, а затим ме благословите, јер ко мене благослови једном, Бог ће њега благословити десет пута. Затим замолите Бога да ми да висок положај у Рају (Ел-Весила) јер је то место у Рају које заслужује само један Божији роб, а ја се надам да ћу то бити ја. Ко за мене замоли то место у Рају, заслужио је моје заузимање за њега на Судњем дану (шефа'ат).

  6. Приликом упућивања молбе, јер се у хадису који преноси Фудала б. Убејд, друг Божијег Посланика каже: "Божији Посланик, мир над њим, чуо је како један човек моли у молитви, а да претходно није похвалио Бога, нити замолио Бога да благослови Веровесника, мир над њим, на шта је Веровесник рекао: 'Овај је пожурео.' Потом је тог човека позвао, па је - обраћајући се и њему и окупљенима - рекао: "Када неко од вас клања, нека прво захвали своме Узвишеном Господару, затим нека замоли благослов за Веровесника, а затим нека Га моли за шта хоће!'"

  7. У петак, јер у хадису који преноси Евс б. Евс стоји да је Божији Посланик, мир над њим, рекао: "Ваш најбољи дан је петак. У њему је створен Адам, у њему је умро, у њему ће се дунути (у рог) и у њему ће бити удар (на Судњем Дану). Зато ме што више благосиљајте, јер се ваши благослови мени показују.' "Божији Посланиче," - упитали су - "како ће ти се, када иструнеш, показати наша благосиљања?" - на шта је он одговорио: "Бог је земљи забранио да апсорбује тела свих веровесника.'"

  8. Приликом говора за време џума-молитве (молитва која се обавља петком), бајрам-молитве (молитва за благдан), кишне молбе и слично.

  9. Приликом устајања и напуштања дружења.

  10. Приликом веридбе жене за женидбу.

  Научне категорије.: