Мухаммед, Божији Посланик - Права послуге и помоћника

Научне категорије.:

Опис

Аутор нам укратко говори о правима која је ислам дао послугама и помоћницима, а која њихови надређени морају да поштују.

Повратне информације