Опис

Аутор,служећи се кур’анским текстовима и веродостојним предајама, указује на опасности и проблеме које у друштву проузрокују алкохол и опојна средства, као и на које све начине се ислам бори против ових пошасти.

Повратне информације