Мухаммед, Божији Посланик - Лечење проблема вeзaних за природну околину

Опис

Аутор нас упознаје са исламским начином лечења проблема везаних за животну околину, попут загађености, исцрпљивања и уништавања природне околине и ресурса.

Download
Пошаљите коментар уреднику странице

Научне категорије.: