Одговор на заблуду: ’Да ли је Бог створио небеса и Земљу за шест или за осам дана?’

Опис

Одговор на заблуду: „Кур’ан на неколико места каже да су небеса и Земља створени за 6 дана, али у поглављу Фуссилет стоји да су небеса и Земља створени за 8 дана. Зар то није контрадикторно? Исти ајет (одломак) наводи да је Земља створена за 6 дана, а да су небеса касније створена за 2 дана. Ово је против теорије великог праска која каже да су небеса и земља створени истовремено.“ Аудио обрада: Ненад Ристић

Download
Пошаљите коментар уреднику странице

Научне категорије.: