Побијање темеља на којима се заснива теорија еволуције

Аутор :

Превод:

Рецензија: Љубица Јовановић

Научне категорије.:

Опис

У овом чланку аутор говори о Дарвиновим теоријама, доказујући њихову неисправност, као и о разлозима који су довели да се његове теорије прихвате и рашире међу људима.

Повратне информације