Предзнаци Судњег дана

Опис

Књига на најдетаљнији начин описује мале и велике предзнаке Судњег дана. Износи информације које нисте чули до сада, све је у детаљима објашњено, од многих предзнака који су се већ догодили до оних који тек предстоје. Све је то најавио посланик Мухаммед, мир над њим, као што је у детаљима најавио и објаснио долазак и боравак Даџџала (Антихриста), Гога и Магога, као и повратак Исуса, мир над њим, који ће убити Даџџала (Антихриста) и успоставиће благостање и мир које ће трајати све до његове смрти, а након које ће се убрзо десити Судњи дан. А Бог најбоље зна.

Download
Пошаљите коментар уреднику странице

Научне категорије.: