Научне категорије.

  • PDF

    Рецензија : Фејзо Радончић Рецензија : Ирфан Клица Рецензија : Љубица Јовановић

    Дијалог између хришћанина и муслимана: Ова књига садржи сажетак узастопних дијалога који су се догодили између аутора и хришћанског свештеника. Одликује се објективношћу и лепим бонтоном, вођењем рачуна да се не повреде верска осећања, као и држањем научног метода у дискусији, у форми питања и одговора. Осам кључних тема су: • Да ли је Аврам био Хришћанин или Јевреј? • Да ли је Библија Божији говор или говор човека? • Монотеизам или Тројство? • Да ли је Исус Бог или човек? • Да ли је Исус Божији син? • Да ли је Исус био разапет а потом оживео? • Први грех и откупљење. • Мухаммед, нека су Божији мир и благослов над њим, у Библији.

Повратне информације