Научне категорије.

معلومات المواد باللغة العربية

Atheism

Број материјала: 6

 • Српски

  MP3

  Књига „Ко је бре мајмун?“ потврђује тачност исламског веровања о пореклу човека (људског створења). Књижица је од велике важности, а потребна је свима који желе да схвате идеју људског живота у Исламу. У овом предавању се одражава дијалог у којем видимо став многих професора филозофије, али и других наука, широм света, према вери. Они, пуни себе и задивљени својим мишљењем, покушавају показати своју интелектуалну плиткост, коју сматрају дубином и супериорношћу, над слабашним ученицима и студентима. Нажалост, у многим случајевима се не јави неки студент који би таквог професора спустио на земљу, као у што је то урадио студент у овом дијалогу. Аудио обрада и текст читао Ненад Ристић

 • Српски

  PDF

  Иако особа може негирати постојање Узвишеног Створитеља, дубоко у свом срцу зна да Створитељ постоји. Докази су свуда око нас а и у нама самима. Последица атеизма је опасна и погубна, на овом и на будућем свету.

 • Српски

  PDF

  Рецензија : Љубица Јовановић

  У овом чланку аутор говори о Дарвиновим теоријама, доказујући њихову неисправност, као и о разлозима који су довели да се његове теорије прихвате и рашире међу људима.

 • Српски

  PDF

  Превод : Ервин Синановић Рецензија : Фејзо Радончић Рецензија : Љубица Јовановић

  Овај дијалог се остварио између учењака Муахаммеда Ел-Газалија и атеисте. Учењак је забележио овај дијалог у својој књизи „Кзаифу ел-хакк.“ Препустимо учењаку да нам он сам исприча тај догађај!

 • Српски

  PDF

  Писац : Аиша Стејси Превод : Мерсед Суљкановић Рецензија : Фејзо Радончић Рецензија : Љубица Јовановић

  Које је исправно мишљење у вези порекла човечанства? Да ли је исправно мишљење иза којиг стоји креација, еволуција, интелигентни дизајн или ипак Ислам? Овај чланак пружа одговор на то питање.

 • Српски

  PDF

  Превод : Фејзо Радончић Рецензија : Љубица Јовановић

  Ова књижица одражава дијалог у којем видимо став многих професора филозофије, али и других наука, широм света, према вери. Они, пуни себе и задивљени својим мишљењем, покушавају показати своју интелектуалну плиткост, коју сматрају дубином и супериорношћу, над слабашним ученицима и студентима. Нажалост, у многим случајевима се не јави неки студент ко би таквог професора спустио на земљу, као у што је то урадио студент у овом дијалогу.