Научне категорије.

  • Српски

    PDF

    Рецензија : Ирфан Клица Рецензија : Љубица Јовановић

    Скраћени илустровани водич за разумевање ислама је одлична књига која првенствено говори о научним чудима у исламу, затим о концепту ислама и његовој визији према појединцу и друштву, као и о основним информацијама о исламу. Међу најбољим одговарајућим књигама за немуслимане.

Повратне информације