Питање: Кажете да је Бог створио све законе у Космосу. Ако их је Он створио, зашто их не мења?

Опис

Питање: Познато је да у космосу владају исти закони физике од његовог настанка. Кажете да је Бог створио све те законе. Ако их је Он створио, зашто их не мења? Ако Бог нема избора по питању закона у универзуму, зашто Га звати Богом!?

Download

Научне категорије.:

Повратне информације