Да ли је Кур’ан фалсификован?

Учењак : Закир Наик

Превод:

Рецензија: Љубица Јовановић

Опис

Питање: У току предавања, споменули сте одломак из 17. суре, који гласи:
Реци: "Кад би се сви људи и џини удружили да сачине један овакав Кур’ан, они, такав као што је он, не би сачинили.’’ (Кур’ан, поглавље Ноћно путовање, одломак 88.)
Међутим, Табери у својој Историји у 6. тому на 107. страни и Ибн Хишам у Животопис Посланика на 165. и 167. страни кажу да је Мухаммеда инспирисао ђаво и да је говорио у име три божанства. Касније је тврдио да му је објава долазила од анђела Гаврила, али остаје да му је претходну објаву доносио ђаво. Ово баца сенку на изазов који се спомиње у наведеном одломку. Јер, ако је истина ово са почетком објаве, онда је том изазову већ одговорено од стране ђавола. То нас, коначно, доводи до закључка да ни остатак Кур’ана не може бити Божија реч.

Download
Пошаљите коментар уреднику странице

Детаљан опис

  ДА ЛИ ЈЕ КУР'АН ФАЛСИФИКОВАН?

  هل القرآن محرف ؟

  < الصربيةСрпски - >

  др. Закир Наик

  ذاكر عبد الكريم نايك

  —™

  Превод и рецензија:

  Амра Клица

  Љубица Јовановић

  ترجمة و مراجعة:

  عمرة داتسيتش

  ليوبيتسا يوفانوفيتس

  ДА ЛИ ЈЕ КУР'АН ФАЛСИФИКОВАН?

  "Доказ" да је Кур'ан фалсификован.

  Питање: У току предавања, споменули сте одломак из 17. суре (поглавља), који гласи:

  Реци: "Кад би се сви људи и џини удружили да сачине један овакав Кур'ан, они, такав као што је он, не би сачинили.'' (Кур'ан, поглавље Ноћно путовање, одломак 88.)

  Међутим, Табери у својој Историји у 6. тому на 107. страни и Ибн Хишам у Животопис Посланика на 165. и 167. страни кажу да је Мухаммеда инспирисао ђаво и да је говорио у име три божанства. Касније је тврдио да му је објава долазила од анђела Гаврила, али остаје да му је претходну објаву доносио ђаво. Ово баца сенку на изазов који се спомиње у наведеном одломку. Јер, ако је истина ово са почетком објаве, онда је том изазову већ одговорено од стране ђавола. То нас, коначно, доводи до закључка да ни остатак Кур'ана не може бити Божија реч.

  Одговор: Брат је цитирао одломак из поглавља Ноћно путовање. У још неколико одломака постоје слични изазови.

  То што си навео из књига од Таберија и Ибн Хишама, сигурно си погрешно прочитао. Нису они рекли: "Ови одломци су од ђавола", већ су рекли: "Мушрици су говорили да Мухаммеда, мир над њим, ђаво подучава Кур'ану." Дакле, само су цитирали шта неверници говоре. У наставку, ове књиге кажу да су одмах након ових неверничких сумњи објављени одломци из поглавља Догађај:

  Он је, заиста, Кур'ан племенити, у Књизи брижљиво чуваној - додирнути га смију само они који су чисти. Он је објава од Господара светова. (Кур'ан, поглавље Догађај, одломци 77-80.)

  Дакле, Кур'ан је у Левхи-махфизу, плочи помно чуваној, а могу му прићи само чисти, тј. анђели. Ђаво нема приступ Кур'ану. Ибн Хишам и Табери нису рекли да ђаво објављује Кур'ан Посланику, већ су рекли да то неверници говоре. Узвишени Бог невернике изазива:

  А зашто они не размисле о Кур'ану? Да је он од неког другог, а не од Бога, сигурно би у њему нашли многе противречности. (Кур'ан, поглавље Ен-Ниса, одломак 82.)

  Нађите противречности у Кур'ану! Нема их! Да је Кур'ан од ђавола или било кога другог, био би пун контрадикција. Раније сам спомињао Божије изазове људима да сачине књигу сличну Кур'ану (Кур'ан, поглавље Гора, одломак 34; Ноћно путовање, одломак 88), уз напомену да ни људи ни џинни, чак и кад би се удружили, не би направили нешто слично Кур'ану. Ако вам је изазов тежак, Бог вам је олакшао у 13. одломку поглавља Худ:

  Зар они да говоре: "Он га измишља!" Реци: "Па сачините ви десет Кур'ану сличних, измишљених поглавља, и кога год хоћете, од оних у које поред Бога верујете у помоћ позовите, ако је истина што тврдите!"

  Скептицима је и ово претежак изазов. Немогуће је измислити десет поглавља сличних кур'анским.Узвишени Бог их и даље изазива - да направе само једно једино поглавље!

  А они говоре: "Он га измишља!" Реци: "Па, дајте ви једно поглавље као што је њему објављено, и кога год хоћете, од оних у које мимо Бога верујете, у помоћ позовите, ако истину говорите." (Кур'ан, поглавље Јосип, одломак 38.)

  А ако сумњате у оно што објављујемо робу Своме, начините ви једно поглавље слично објављеним њему, а позовите и божанства ваша, осим Бога, ако истину говорите.

  Па ако не учините, а никада нећете учинити, онда се чувајте ватре за невернике припремљене, чије ће гориво бити људи и камење. (Кур'ан, поглавље Ел-Бекаре, одломци 23-24)

  Није да људи нису покушавали да одговоре овим изазовима. Покушавали су да начине бар једно поглавље слично кур'анском, али су доживели пораз и понижење. Кур'ански стил је тако узвишен, савршен, чист и неприкосновен, да му нема равног. У време објављивања Кур'ана, арапски језик је био на врхунцу. Тада су живели највећи умови арапске књижевности, али нико није успео прићи ненадмашном кур'анском стилу. Као да им Узвишени Бог каже: "Ево, Арапи, ово је Кур'ан објављен на вашем, арапском језику! Ако сумњате у његово порекло, начините бар једну њемо слично поглавље! Не морате исто, већ барем слично." У Кур'ану постоје поглавља од свега 3-4 одломка, свега десетак речи! Изазов важи и за такве суре. Међутим, сви који су покушали да измисле чак и тако мала поглавља, доживели су пораз. Нико никада није успео да порази Кур'ан, па нећеш ни ти, брате. Надам се да ти је одговор јасан.

  Научне категорије.: