Питање: Ако постоји само један Бог, зашто је створио оволико вера? Зашто не постоји само једна вера?

Учењак : Закир Наик

Превод:

Рецензија: Љубица Јовановић

Опис

Питање: Ако постоји само један Бог, зашто је створио оволико вера? Зашто не постоји само једна вера?

Научне категорије.:

Повратне информације