Да ли постоји кур’ански одломак који подупире суфизам ?

Опис

Питање: Да ли бисте могли да нам протумачите 69. одломак кур’анског поглавља Ен-Ниса? Појединци сматрају да је управо тај одломак дозволио људима суфизам као исправан правац у Исламу?

Download
Пошаљите коментар уреднику странице

Детаљан опис

 ДА ЛИ ПОСТОЈИ КУР'АНСКИ ОДЛОМАК КОЈИ ПОДУПИРЕ СУФИЗАМ?

هل توجد آية في القرآن تؤيّد مذهب الصوفية؟

Питање: Да ли бисте могли да нам протумачите 69. одломак кур'анског поглавља Ен-Ниса? Појединци сматрају да је управо тај одломак дозволио људима суфизам као исправан правац у Исламу?

Одговор: 

Хвала припада Узвишеном Богу. 

Одломак који је споменут у питању јесу речи  Узвишеног Бога: 

Они који су послушни Богу и Посланику биће у друштву веровесника, и праведника, и шехида, и добрих људи, којима је Бог милост Своју даровао. А како ће они дивни другови бити! (Кур'ан, Ен-Ниса, 69)

Познати тумач Кур'ана, Ибн-Кесир, Бог му се смиловао,  у тумачењу овог одломка каже следеће:

“Ово значи ко буде радио оно што су Узвишени Бог и Његов Посланик, нека су благослов и мир над њим, наредили, и буде се клонио онога што су они забранили, Узвишени Бог увешће га у кућу Своје племенитости и дарежљивости. Ставиће га у друштво веровесника и оних који следе по свом положају, а то су праведници, затим шехиди (преминули на Божијем путу). После њих следе остали верници, односно добри људи који су били добри у свом јавном и тајном животу. На крају их је Узвишени Бог похвалио речима: 'А како ће они дивни другови бити!'“

Бухарија преноси од Аише, нека је Бог задовољан њом, да је чула Божијег Посланика, нека су благослов и мир над њим, да је рекао:

„Нема ниједног посланика, нека је над њим Божији спас и мир, који је био на самртној постељи, а да му није дато да бира између овог света и Будућег.“

Аиша, нека је Бог задовољан њом, каже:

„То је Божији Посланик, нека су благослов и мир над њим, изрекао за време болести у којој је преселио на бољи свет, а затим га је обузела жестока промуклост, па сам га чула како учи: '... у друштву оних које је Бог обасуо благодатима од веровесника, и праведника, и шехида и добрих људи.' Из овога сам схватила да му је већ понуђено да направи избор.“ (Погледати Тефсирул-Кур'анил-'Азим)

Затим Ибн-Кесир наводи неколико предаја које говоре о поводу објаве овог одломка, а онда додаје:

„Много важније од свега наведеног је радосна вест, споменута у познатим хадиским збиркама и то најверодостојнијом предајом која се преноси преко скупине другова. Она се састоји у томе да је Божији Посланик, нека су благослов и мир над њим, упитан шта ће да се деси са човеком који воли одређене људе, али није достигао њихов степен у погледу чињења добрих дела. Божији Посланик, нека су благослов и мир над њим, је одговорио: 'Човек ће да буде са онима које буде волео!' Енес б. Малик, Бог био задовољан њиме, је рекао: 'Ништа се није могло поредити са радошћу другова коју је иницирао овај хадис. Волим Божијег Посланика, нека су благослов и мир над њим, Ебу Бекра, Омера и надам се да ће Узвишени Бог да ме проживи заједно са њима, иако се не могу поредити са њиховим животним делом.'“ (Тефсирул-Кур'анил-'Азим)

У овоме одломку, као што видите, нема никаквог оправдања и основе за суфизам и његово учење. Ако суфије говоре истину, нека се покоре Узвишеном Богу и Његовом Посланику, нека су благослов и мир над њим, и нека се држе онога што је Бог прописао, као што то одломак напомиње, како би на тај начин били од оних који су спашени. Тврде да њихови добри људи познају скривено, ствари које познаје само Узвишени Бог. Своје обраћање мртвима за помоћ и кружење око гробова и надгробних споменика сматрају богослужењем и добрим делом, а тражење помоћи  од неког другог мимо Узвишеног Бога је неверовање и многобоштво. Говоре да им Узвишени Бог објављује одређене ствари које убацује у њихова срца, а које су додатак у односу на Кур'ан и праксу Божијег Посланика, нека су благослов и мир над њим. Сматрају да одабрани нису обавезни да се придржавају верозаконских прописа који су, по њиховом мишљењу, обавезни за обичне људе. Измишљају форме спомињања и величања Бога којих се безрезервно држе, а које немају основе у Кур'ану и у пракси Божијег Посланика, нека су благослов и мир над њим. Након свега желе да буду од оних који су спашени – са веровесницима и праведницима. Далеко је, далеко оно чему се надају! Они су са ђаволима и многобошцима! Молимо Узвишеног Бога да нам подари опрост и спас, и да нам у наша срца усади љубав према Божијем Посланику, нека су благослов и мир над њим, и његовим племенитим друговима! Нека нас Узвишени Бог, састави са њима на месту у коме ћемо да будемо задовољни! Заиста је Он Владар Свемогући! 

Одговорио: Мухаммед Салих ел-Мунеџџид

Извор: http://islamqa.info/ar/5638

Извор:

Научне категорије.: