Који је најмањи износ венчаног дара ?

Опис

Питање: Која је најмања дозвољена вредност венчаног дара у шеријату/исламском верозакону? Нашао сам у једној књизи, да је венчани дар већине жена Божијег Посланика, нека су благослов и мир над њим, био око 480 дирхема. Колико то данас вреди?

Download
Пошаљите коментар уреднику странице

Детаљан опис

  КОЈИ ЈЕ НАЈМАЊИ ИЗНОС ВЕНЧАНОГ ДАРА?

  ما أقل المهر ؟

  >Српски – Serbian – < صربي

  Мухаммед ибн Салих Ел-Мунеџид

  www.islamqa.info

  الشيخ محمد بن صالح المنجد

  —™

  Превод: Љубица Јовановић

  Рецензија: Амра Дацић

  ترجمة: ليوبيتسا يوفانوفيتس

  مراجعة: عمرة داتسيتش

  Који је најмањи износ венчаног дара?

  Питање:

  Која је најмања дозвољена вредност венчаног дара у шеријату / исламском верозакону? Нашао сам у једној књизи, да је венчани дар већине жена Божијег Посланика, нека су благослов и мир над њим, био око 480 дирхема. Колико то данас вреди?

  Одговор:

  Најмања вредност венчаног дара је појашњена у предаји коју бележи Муслим од Сехла б. Са'да ес-Са'дија, Бог био задовољан њим, да је рекао:

  „Дошла је нека жена Божијем Посланику, нека је над њим Божији спас и мир, и рекла: 'Божији Посланиче, дошла сам да ти поклоним себе.' Божији Посланик, нека је над њим Божији спас и мир, ју је погледао, па је задржао поглед на њој и усмерио га, а потом је спустио главу, па када је жена видела да није ништа у вези са њом одлучио, села је. Устао је један од његових другова и рекао: 'Божији Посланиче, ако ти немаш за њом потребу, удај је за мене.' Посланик је рекао: 'Имаш ли ишта (да јој даш као венчани дар)?' Човек је одговорио: 'Немам, тако ми Бога, о Божији Посланиче.' Посланик је рекао: 'Иди својима и види да ли ћеш нешто наћи.' Човек је отишао, па се вратио и рекао: 'Бога ми, не нађох ништа.' Божији Посланик, нека је над њим Божији спас и мир, рекао је: 'Потражи, макар гвоздени прстен.' Отишао је, потом се вратио и рекао: 'Нема, Бога ми, Божији Посланиче, ни гвозденог прстена, али ево мој огртач.' Рекао је Сехл: 'Имовина му је одећа, па њој припада половина.' Рекао је Божији Посланик, нека је над њим Божији спас и мир: 'Шта ће да уради са твојим огртачем? Ако га обучеш ти, она неће имати шта да обуче, а ако га обуче она, ти нећеш имати шта да обуеш.' Па је сео човек и остао дуго док се није одужило његово седење, па је устао, па када га је Божији Посланик, нека је над њим Божији спас и мир, видео да одлази, наредио је да га позову па су га позвали. Када је дошао, рекао је: 'Колико знаш Кур’ана?' Рекао је: 'Знам то и то поглавље и то и то поглавље', па их је набројао. Рекао је: 'Знаш ли их напамет?' Рекао је: 'Да', а Посланик је рекао: 'Иди, дајем ти је за оно што знаш од Кур’ана.'“

  А у једној другој предаји стоји да је још рекао: „Иди, оженио сам те њоме, па је подучи Кур’ану.“

  Ова предаја доказује да је дозвољено да венчани дар буде нешто мало или све оно што се сматра као имовина, ако се обе стране слажу, јер је гвоздени прстен веома мало. Ово је став већине исламских учењака. То јест, да је дозвољено да буде венчани дар оно на чему се обе стране договоре, било мало или пуно, као пар ципела или гвоздени прстен, итд.

  Што се тиче венчаног дара Посланикови, нека су благослов и мир над њим, жена, тежина дирхема у грамима је 2,975 грама.

  Тако да је венчани дар жена Посланика, нека је над њим Божији спас и мир, износио око 500 x 2,975 = 1487,5 грама сребра.

  А Бог најбоље зна.

  Одговорио: Учењак Мухаммед Салих ел-Мунеџџид

  Извор: http://islamqa.info/ar/3119

  Извор:

  Научне категорије.: