Опасност лицемерства

Опис

Питање: Шта је то лицемерство и која је његова опасност по муслимане ?

Download
Пошаљите коментар уреднику странице

Детаљан опис

ОПАСНОСТ ЛИЦЕМЕРСТВА

خطر النفاق

>Српски – Serbian – <صربي

Мухаммед ибн Салих Ел-Мунеџид

www.islamqa.info

الشيخ محمد بن صالح المنجد

—™

Превод: Љубица Јовановић

Рецензија: Амра Дацић

ترجمة: ليوبيتسا يوفانوفيتس

مراجعة: عمرة داتسيتش

Опасност лицемерства

Питање: Шта је то лицемерство и која је његова опасност по муслимане?

Одговор: Захвала припада Богу.

Лицемерство је опасна болест и велики преступ. Оно значи да особа јавно приказује, тј. испољава Ислам, а у себи прикрива куфр (неверство). Лицемерство је опасније од куфра (неверства) и казна за лицемерство је тежа, јер је то неверство огрнуто одећом Ислама и његове штете су много веће. Стога ће Узвишени Бог да стави лицемере на самом дну Пакла као што Узвишени Бог каже:

Лицемери ће на самом дну Пакла бити и ти им нећеш заштитника наћи. (Кур'ан, поглавље Ен-Ниса, одломак 145)

Лицемери су увек у конфузији и превртљивости, планирајући обмане и преваре. Наизглед се чини да су са верницима, а они су срцем са неверницима. Па су некада са верницима, а некада са неверницима. Као што их Узвишени Бог описује:

"Неодлучни су коме ће се приволети, да ли овима или онима. А онога кога Бог у заблуди остави - ти нећеш наћи начина да га на Прави пут упутиш." (Кур'ан, поглавље Ен-Ниса, одломак 143)

Због покварености њихових срца, лицемери су врста људи који највише избегавају Божије веру, као што нас је Узвишени Бог о њима обавестио:

Кад им се каже: 'Прихватите оно што Бог објављује, и Посланика!'- Видиш лицемере како се од тебе сасвим окрећу. (Кур'ан, поглавље Ен-Ниса, одломак 61)

Понашање лицемера се мења према њиховим интересима. Онда када се нађу са верницима приказују им веровање, богобојазност и љубав према њима, како би их обманули и искористили.

А када сусретну своје прваке и угледнике, кажу им: "Ми смо са вама у погледу вашег многобоштва и неверства."

Узвишени Бог, каже:

Када сусретну оне који верују, говоре: 'Верујемо!'- А чим остану насамо са ђаволима својим говоре: 'Ми смо са вама, ми се само ругамо.' Бог њих извргава порузи и подржава их да у свом неверству лутају. (Кур'ан, поглавље Ел-Бекара, 14-15)

Лицемере карактеришу многе ствари, а најгора и најопаснија њихова карактеристика је неверовање у Бога. Узвишени Бог каже:

Кад им се каже: 'Верујте као што прави људи верују!'- Они одговарају: 'Зар да верујемо у оно у шта безумни верују ?'А, уистину, они су безумни, али не знају. (Кур'ан, поглавље Ел-Бекара, одломак 13)

Једне од њихових особина су и непријатељство и завист према верницима. Узвишени Бог каже:

Ако постигнеш успех, то их огорчи; а кад те погоди несрећа, они говоре: 'Ми смо и раније били опрезни', и одлазе весели. (Кур'ан, поглавље Покајање, одломак 50)

Од њихових својстава је и исмејавање са Богом, Његовим Послаником и Његовом вером.

Узвишени Бог каже:

А ако их запиташ, они ће сигурно рећи: 'Ми смо само разговарали и забављали се.' Реци: 'Зар се нисте Аллаху и речима Његовим и Посланику Његовом ругали? Не оправдавајте се! Јасно је да сте неверници а тврдили сте да сте верници.' (Кур'ан, поглавље Покајање, 65-66)

Од њихових особина је и ширење нереда на Земљи путем неверства, лицемерства и греха. Узвишени Бог каже:

Кад им се каже: 'Не реметите ред на Земљи'- одговарају: 'Ми само ред успостављамо!' Зар?! А уистину они неред сију али не опажају. (Кур'ан, поглавље Ел-Бекара, 11-12)

Од њихових особина је и потварање и лаж. Узвишени Бог каже:

„Они се заклињу Богом да су заиста ваши, а они нису ваши него су народ кукавички." (Кур'ан, поглавље Покајње, одломак 56)

Такође, од њихових својстава јесте да наређују зло, а одвраћају од добра, као и то да су шкрти у имовини. Узвишени Бог каже:

Лицемери и лицемерке слични су једни другима: траже да се чине неваљала дела а одвраћају од добрих и руке су им стиснуте; заборављају Аллаха па је и Он њих заборавио. Лицемери су заиста прави неверници. (Кур'ан, поглавље Покајање, одломак 67)

У њихова својства спадају и грамзивост и похлепа.

Има их који ти приговарају због расподеле милостиње. Ако им се од ње да, задовоље се, а ако им се не да одједном се разљуте." (Кур'ан, поглавље Покајање, одломак 58)

Од њихових особина је и оно што је описано речима Божијег Посланика, нека је над њим Божији спас и мир:

"Код кога буду четири својства, биће прави лицемер, а код кога буде једно од тих својстава, код њега ће да буде својство лицемерства, све док га не остави: када говори лаже, када му се нешто повери изневери, када обећа превари и када се препире прелази границу." (Бележи Муслим, 53)

Од њихових карактеристика и својстава је и то да велику пажњу посвећују спољашњем изгледу и улепшавају свој говор, док су изнутра покварени и изопачени. Узвишени Бог каже:

Кад их погледаш, њихов изглед те усхићује, а кад проговоре, ти слушаш речи њихове,- међутим, они су као шупљи наслоњени балвани, и мисле да је сваки повик против њих. Они су прави непријатељи, па их се причувај! Бог их убио, куда се одмећу? (Кур'ан, поглавље Лицемери, одломак 4)

Ако су неверници отворени спољашњи непријатељи, онда су лицемери скривени унутрашњи непријатељи. Они представљају највећу опасност и претњу за верничко друштво, пошто се мешају са њима и познају њихово стање. Бог је одредио да свршетак и крај неверника и лицемера буде у Паклу:

Бог ће сигурно, заједно саставити у Паклу лицемере и невернике. (Кур'ан, поглавље Ен - Ниса, одломак 140 )

Међутим, лицемери ће због обима штете коју праве да буду на самом дну Пакла, као што Узвишени Бог каже:

Лицемери ће на самом дну Пакла бити и ти им нећеш заштитника наћи. (Кур'ан, поглавље Ен-Ниса, одломак 145)

Одговорио: Мухаммед Салих Ел-Мунеџџид

Извор: http://islamqa.info/ar/12387

Извор:

Научне категорије.: