Како да се сачувамо искушења жена?

Опис

Питање: Прочитао сам речи Божијег Посланика, нека су Божији благослов и мир над њим:
"Нисам оставио веће искушење за мушкарце овог уммета (народа, муслимана) од жена." (Бележе Бухарија, 5096; Муслим, 2740)
Моје питање је: Како ја могу да се спасим од овог искушења, када се свуда са тиме сусрећем - на улици, на ТВ-у, на интернету, на послу...?

Извор:

Научне категорије.:

Повратне информације