Једноћа Бога

Опис

Да ли сте у могућности да изложите мушрицима (политеистима, многобошцима) доказ Аллахове једноће, слављен и узвишен је Он?

Download

Научне категорије.:

Повратне информације