Од када се рачуна почетак Ислама?

Опис

Од када се рачуна почетак ислама? И колики је временски период између Мухаммеда, мир над њим, и Исуса, мир над њим?

Извор:

Научне категорије.:

Повратне информације