Опис

Овај видео снимак говори о вредностима и важности удељивања милостиње на Аллаховом путу.

Повратне информације