Опис

Учењак у овом исечку говори о ајету у којем се спомиње пропис одмазде за почињено зло и наглашава важност праштања међу људима.

Повратне информације