Опис

Овај исечак објашњава јачину деловања Кур’ана и спомиње разлог окретања многобожаца од његовог слеђења.

Повратне информације