Опис

Ово кратко предавање се бави темом доброчинства које проузрокује Божију љубав.

Повратне информације