Опис

Садржај овог исечка је одговор на питање због чега је и како је Бог уништио Каруна, фараоновог помоћника.

Повратне информације