Опис

Овај видео снимак указује на важност позивања ка Богу и појашњава да је позивање ка Њему најлепши говор.

Повратне информације