Hur vet vi när Ramadan börjar och slutar?

Description

Den islamiska kalendern följer månåret till skillnad från solåret där januari är första månaden och december den sista. Månåret är något kortare än solårets 365 dagar. De islamiska månaderna är 12 till antalet. En månad är 29 eller 30 dagar lång beroende på när nymånen skådas. Det är alltså skådandet av nymånen som avgör när en ny månad inträder. Om det inte går att skåda nymånen på grund av väderförhållanden eller oklarheter så fullbordar man den aktuella månaden till 30 dagar. Allt detta har autentiskt rapporterats från profeten Muhammed ﷺ.

Download
Send a comment to Webmaster

Sources:

https://islam.nu

Categories: