Sharh-us-Sunnah [Förklaringen av Sunnah]

Author :

Description

innehåll: Boken förklarar Ahl-us-Sunnahs tro på Allâh, Änglarna, Skrifterna, Sändebuden, Domedagen, tron på Förutbestämmelsen samt beskriver denna trosläras frukter.

Download
Send a comment to Webmaster

Sources:

Categories: