Sharh Nawâqidh-il-Islâm [Förklaring till de faktorer som nollställer Islâm]

Author :

Description

innehåll: Tio faktorer nollställer ens Islâm – Nollställande faktorer är upphävande faktorer. Exempel på det är faktorer som nollställer tvagningen. Ett annat namn är ”avfallsfaktorer” eller ”typer på avfall”. Kunskap om dessa faktorer är oerhört viktig för en Muslim så att han kan undvika dem och hålla sig borta från dem. Om en Muslim inte har kunskap om dem, finns det risk att han faller i någon av dem.

Download
Send a comment to Webmaster

Sources:

Categories: