Ramadanboken

Description

Denna bok är en grundläggande förklaring av den fjärde pelaren i islam, nämligen fastan i ramadan. För att kunna få ut så mycket som möjligt av sin fasta är det viktigt att lära sig om de obligatoriska och rekommenderade handlingarna under ramadan, men även vad som bryter fastan eller minskar den fastandes belöning.

Download
Send a comment to Webmaster

Sources:

https://islam.nu

Categories: