Islam och trons pelare

Description

Denna bok är en introduktion till den muslimska trosläran för den som är intresserad av att veta mer om islam, vare sig man är född muslim, konvertit eller nyligen börjat läsa om islam. Boken är baserad på den klassiska sunnitiska trosläran och tar främst upp islams och trons pelare men vidrör även ämnen som är viktiga i islam såsom gudsfruktan, självdisciplin och hur islam påverkar muslimens vardag. Alla verser från Koranen och uttalanden från profeten Muhammed (ﷺ) är översatta till dess betydelse på svenska.

Download
Send a comment to Webmaster

Sources:

https://islam.nu

Categories: