Utunzi wa kielimu

 • Uislam Kiswahili

  MP3

  Muhadhara huu unazungumzia uislam,historia ya uislam. na ujumbe wa mwanadamu,na dini ya haki kwa allah,na chanzo cha kukengeuka mwanadamu,na wito wa uislam kwa ulimwengu.

 • PDF

  Makala kwa lugha ya Tashamia, ikielezea kwa ufupi dini ya Kiislamu, na kubainisha kueneya kwake kwa kila nyanja za uhai na kuelezea nguzo sita muhimu.

 • PDF

  Makala kwa lugha ya Holande anabainisha mtunzi wake ya kwamba Uislamu ni dini isiyo kwenda kinyume na maumbile wala akili.

 • PDF

  Makala hii yazungumzia namna ya kufahamu hukumu, na sunna ni Ufunuo, na maoni ya Maswahaba yana umuhimu ktk kuifahamu dini, nani anayo haki ya kuweka sheria ktk Dini.

 • video-shot

  Maana ya Uislamu Kingereza

  MP4

  Kaelezea Sheikh kwenye muhadhara huu baadhi ya mambo ya msingi kuhusu Uislamu na Waislamu.

 • video-shot

  Ni nini Uislamu? Sinhalese

  MP4

  Muhadhara kwa lugha ya Senhali, kuna ubainifu wa mambo yafuatayo: Wajibu wetu nikujua na kusoma dini yetu tukufu: Uislamu. Tauhidi ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu katika Uislamu, na umuhimu wake.

 • PDF

  Muhadhara mzuri sana wa Sheikh Swaleh bin Abdul-aziz Ali-Sheikh (Allah amuhifadhi), mada yake ilikuwa ni (Huu ndio Uislamu), palikuwa na mambo mengi ndani yake: Huu ndio uislamu katika itikadi na ibada, katika sheria, hukumu za kidunia, tabia, uchumi, mambo ya kijamii, na udugu na kuto tengana, mahusiano nchi kwa nchi, nk...

 • Ni nini Uislamu? Slovenia

  PDF

  Kipeperushi kwa lugha ya Suluvak ikielezea kuhusu Uislamu na Imani na Ihsani.

 • video-shot

  KUITUMIKIA DINI Kiswahili

  MP4

  MADA HII INAZUNGUMZIA UWAJIBU NA UBORA WA KUITUMIKIA DINI NA MALIPO ATAKAYO PATA ATAKAE KUFA KATIKA KUITUMIKIA DINI YA UISLAM.

 • PDF

  Makala kwa lugha ya Ta'milia, ikielezea maana ya Uislamu kwa njia nyepesi kabisa kwa wasiokuwa waisilamu kwa njia ya maswali na majibu.

 • Maana fupi ya Uislam Kifilipino(marnawi)

  PDF

  Kitabu kilicho tafsiriwa kwa lugha ya Filipin ikielezea Maana ya dini ya Uislam kwa ufupi, na kubainisha kuenea kwake ktk nyanja zote za uhai na kubainisha nguzo sita muhimu.

 • video-shot

  Ni nini Uislamu? Kingereza

  MP4

  Mhadhiri : Bilal Philips

  Maana ya Uislamu kwa ufupi na misingi yake na mema yake na hestoria yake tangu zama za Nabii Adam (s.a.w), hadi kwa Muhammad (s.a.w), Uislamu ni unyenyekevu na kutii yote aliyo kujanayo mtume kutoka kwa Mwenyezi Mungu.

 • PDF

  Kitabu kimefanyiwa tarjama kwa lugha ya Albania kikielezea maana ya dini ya Uislam kwa ufupi na kubainisha kuenea kwake kwa kila nyanja katika nyanja za uhai na kubainisha nguzo zake sita muhimu.

 • PDF

  Kitabu kimetafsiriwa kwa lugha ya Kingereza kikielezea maana fupi ya Dini ya Uislamu na kubainisha kuenea kwake kwa kila nyanja za uhai na kubainisha nguzo zake sita muhimu.

 • PDF

  Kitabu kimefanyiwa tarjama kwa lugha ya Madaghashkar kikielezea maana fupi ya Dini ya Uislamu na kuenea kwake kwa kila nyanja za uhai na kubainisha nguzo zake sita muhimu.

 • PDF

  MAELEZO KWA UFUPI KUHUSU UISLAMU

 • PDF

  Kitabu asili yake ni muhadhara alio utoa sheikh Muhammad Amin bin Muhammad Almuhtar Ash-shanqitwi (r.h), katika muskiti wa Mtume (s.a.w), kaelezea mambo kumi yanayo zunguka dini: 1-Tauhidi. 2-Mawaidha. 3-Tofauti ya matendo mema na mengineyo. 4-Kuhukumu kinyume na sheria ya Mungu. 5-Hali ya kijamii. 6-Uchumi. 7-Siasa. 8-Gogoro la makafiri kuwatawala waislamu. 9-Tatizo la udhaifu wa waislamu na uchache wa maandalizi dhidi ya maaduwi wao. 10-Gogoro la kutofautiana nyoyo katika jamii.

 • PDF

  Fat'wa imefanyiwa tarjama kwa lugha ya Kordo ikizungumzia swali alilojibu Sheikh Muhammad Swaleh Munajjid, Allah amuhifadhi- kuhusu (Maana ya neno Uislam)?.

 • PDF

  Kitabu kimefanyiwa tarjama kwa lugha ya Nibali kinaelezea mazuri ya Uislamu kwa dalili za kiakili na zakisheria, pia kinaelezea Madhehebu mbali mbali na kutoa dalili ndani ya Qur-an na katika Sunna sahihi.

 • PDF

  Kitabu kilicho fanyiwa tarjama kwa lugha ya Ibria, kinaelezea mada muhimu sana, nayo ni Maana ya Uislamu kutokana na uadilifu ktk jamii na kupiga vita Dhulma, uadilifu ndio sababu ya kuleta Amani ktk jamii na nchi.

Maoni yako muhimu kwetu