warande sooran hasare 2

warande sooran hasare 2

qaranwu dana : ali jangna

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

bangandinde yaxarin ŋalle moxo

Download
Send a comment to Webmaster

safe fonu tuwaqunwa: