Tubu ado tubun cartinu 2

Tubu ado tubun cartinu 2

qaranwu dana : Almamy barajial

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Al seixuAlmamy baraji a sehe Tubu kamma ado tubun cartinu ado fila kape nmboneado wansaranu dinbi na silaminu yaxarun bonondi

Download
Send a comment to Webmaster

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini