இஸ்லாத்தைப் பற்றி 40 முக்கிய கேள்விகள்

விபரங்கள்

இஸ்லாத்தைப் பற்றி மக்கள் உள்ளத்தில் எழும் 40 கேள்விகளும் அவைகளுக்கு மார்க்க அறிஞர்கள் கொடுத்த இலேசான பதில்களும் இங்கு உள்ளன.

Download
رأيك يهمنا