சுன்னாவை பாதுகாப்பதில் சஹாபாக்களின் பங்கு

எழுத்தாளர் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

விபரங்கள்

நபி (ஸல்) அவர்களின் மறைவுக்குப் பின் ஹதீஸ்களை மக்களிடையில் அறிவிப்பதில் ஸஹாபாக்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் நடந்து கொண்டார்கள்.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப