பல்வகை சோதனைகளும் அதன் பயன்களும்

விபரங்கள்

இறை நம்பிக்கையாளரின் நிலையானது, இளம் பயிர் போன்றதாகும். காற்றடிக்கும் போது அதைக் காற்று (தன் திசையில்) சாய்த்து விடும். காற்று நின்றுவிட்டால், அது நேராக நிற்கும்.

Download
رأيك يهمنا