ரமதான் நோன்பின் சட்டங்கள்

விபரங்கள்

1. நோன்பு கடமையாவது யாருக்கு?
2. நோன்பின் கடமை என்ன?
3. நோன்பை முறிக்கும்செய்கைகள் என்ன?
4. நீண்ட இரவு, நீண்ட பகல் இருக்கும் நாடுகளில் வசிக்கு மக்கள் நோன்பு நேரங்களை கணிப்பது எப்படி?

Download
رأيك يهمنا