ரோம் சக்கரவர்த்தி ஹெர்குல்க்கு முஹம்மது நபி (ஸல்) எழுதிய கடிதம்.

எழுத்தாளர் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

விபரங்கள்

கடிதம் ஹெர்குல் மன்னருக்கு கிடைத்தது கடிதத் தைப் படித்துப் பார்த்த மன்னர் விபரங்களை தெரிந்து கொள்வ தற்காகஅபு சுப்பியானை கேட்ட போது!!!

Download

அறிவியல் வகைகள்:

رأيك يهمنا